Auteur, Nine de Vries

De binding van Izak

Toen ik me verdiepte in de wereld van de hoofdpersonages in mijn boeken kwam ik mooie verhalen tegen. Joodse verhalen, vertellingen die wortelen in het Oude Testament. Eentje voelde als een puzzelstukje dat op zijn plek viel en God nog groter maakte.

Het is het verhaal dat binnen het Jodendom ‘De binding van Izak’ wordt genoemd. Op een dag zegt God tegen Abraham met zijn zoon Izak af te reizen naar het land Moria.
‘…En doe hem daar opgaan als opgangsgave op een van de bergen welke ik je zal zeggen!’ Abraham stond vroeg op, zadelde zijn ezel en begon zijn reis, samen met twee knechten en Izak.

In de christelijke variant van dit verhaal is Izak een kleine jongen, een kind van misschien twaalf jaar oud. Zo ook in de tekening van Rembrandt hierboven. Maar in de Joodse variant is Izak een volwassen man, op tekeningen wordt hij afgebeeld als een jongeman met een baard. Wat is waar?

In Genesis 22:5 zegt Abraham tegen de knechten als ze bij de berg zijn: ‘Zet jullie hier neer met de ezel, ikzelf en de jongen gaan tot daarginds.’ Waar hier ‘jongen’ staat, staat in de grondtekst na’ar. Dit kan ook ‘jongeman’, ‘knecht’ of ‘ongetrouwde man’ betekenen.

De binding van Izak speelt zich af tussen de geschiedenis van het verbond tussen Abraham en Abimelech, waarna Abraham nog vele dagen als vreemdeling in het land van de Filistijnen verblijft en de dood van Sara. Toen Sara stierf was ze 127 jaar. Izak was in die tijd circa 37 jaar. Chronologisch gezien kan Izak een jongen of een jongeman zijn geweest. Alleen is het Joodse variant niet in tegenspraak met Gods karakter. Zou onze God ooit een ouder vragen om zijn kind te offeren? In Leviticus 18:21 verbiedt Hij het.

Zou het misschien zo zijn dat Izak, als volwassen man, ingestemd heeft met wat zijn vader van hem vroeg? Als hij de dertig was gepasseerd hoefde hij niet meer te doen wat zijn vader vroeg. Misschien is hij wel vrijwillig op het hout gaan liggen ze drie dagen hadden meegesjouwd naar de berg die omschreven wordt als ‘de plaats’?
​Wist je trouwens dat jaren later, op diezelfde berg, de tempel is gebouwd en dat nog veel later dichtbij die tempel ook Iemand vrijwillig aan het hout hing?

Over Nine de Vries

Nine de Vries (1979) komt uit het oosten, maar woont in een klein dorpje in Friesland. Ze deelt het huis met haar man, twee kinderen en een hond. Ze werkt in de bibliotheek is schrijfster van historische romans en Buitengewone vrouwen zoals jij, een bijbels dagboek over vrouwen.

Back to list

Related Posts