Alle blogs, Auteur, Belijdenis, Jos Douma

Hij wordt alleen maar mooier – Jos Douma

Wanneer heb ik gekozen voor Jezus? Dan moet ik twee verhalen vertellen.

Het eerste verhaal is dat ik openbare geloofsbelijdenis deed in de lente van 1987 in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Meppel, de kerk waar ik mijn tienerjaren had doorgebracht. Ik woonde toen al wel in Enschede waar ik studeerde aan de HEAO. Daar volgde ik belijdeniscatechisaties in een groep van maar 30 jongeren waaronder een heel aantal medestudenten. Ik was in dat jaar veel met mijn geloof bezig en deed met overtuiging belijdenis op de manier die toen gebruikelijk was: in een kerkdienst waarin ik samen met zo’n een stuk of zeven anderen (waaronder mijn oudere broer en mijn tweelingbroer) mijn ja-woord gaf. Het is overigens in datzelfde jaar dat ik besloot om theologie te gaan studeren in Kampen. Ik was al die jaren een laat ik maar zeggen ‘gewone’ gelovige jongen. Zo was dat ook in mijn verdere studietijd.

En dan kom ik bij het tweede verhaal: pas in 2002, ik was toen al bijna vier jaar predikant, was er een nieuw moment van kiezen en toewijden. Toen ontdekte ik pas echt wie Jezus was. In de 40-dagentijd van 2002 had ik me toegewijd aan een heel eenvoudige vorm van vasten en aan het dagelijks bidden of God me nieuw zicht op Jezus wilde geven. En dat heeft hij gegeven! Toen pas gingen mijn ogen en mijn hart echt open voor Jezus. Ik heb het ervaren als een volkomen nieuw begin. Toen ik daarover eens iets vertelde in een dienst waar ik als gastpredikant voorging – het was in Middelstum – kwam er na afloop van de dienst een man naar me toe, ongeveer van mijn leeftijd, en hij zei: ‘Ik heb Christus een paar jaar geleden ook mogen ontdekken. En weet je: het wordt alleen maar mooier.’ En dat is waar: het wordt alleen maar mooier!

Nu zou ik zeggen: Hij wordt alleen maar mooier! Jezus’ uitstraling, zijn woorden, zijn daden – alles van Jezus heeft nog steeds een grote aantrekkingskracht op mij. Dat klinkt ook altijd door in de boeken die ik sinds 2002 heb geschreven (de eerste had als titel: ‘Jezus ontdekken’). Het jongste boek, dat ik samen met negen anderen schreef heeft ook weer Jezus als focus: ‘Kijken en luisteren naar Jezus’. Op hem raak je nooit uitgekeken. Zijn stem verveelt nooit.

Jos Douma

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *