Boeken, Geloof

Als de zon

In de Bijbel wordt ze geïntroduceerd als ‘de vrouw van Manoach’. Volgens een Joodse vertelling is haar naam ‘Hazelelponi, wat ‘schaduw op mijn aangezicht’ betekent. Ze leeft in de tijd van de rechters, in de plaats Zora, ten westen van het hedendaagse Jeruzalem. De plaats ligt op het grensgebied van de stammen Dan en Juda.

We weten niet veel over deze vrouw. Net als Sara, Rebekka, Rachel en Hanna gaat ze gebukt onder onvruchtbaarheid. Volgens de Joodse mondelinge overlevering maakt ze kleding en verkoopt de kledingstukken op de markt.

Maar op een dag is deze vrouw alleen buiten als ze, net als Maria, de moeder van Jezus, wordt verrast door het bezoek van een engel. Hij belooft haar een zoon die aan God gewijd zal zijn. Daarom drukt hij haar op het hart om geen wijn of sterkedrank te drinken en om geen onrein voedsel te nuttigen. Ook vertelt hij haar dat, als de jongen eenmaal geboren is, het haar van de zoon niet geknipt mag worden.

Hazelelponi brengt de boodschap woordelijk over aan haar man. Ze beschrijft de wonderlijke verschijning van de engel van God en vertelt dat ze niet weet hoe zijn naam is omdat ze het niet gevraagd heeft. Haar man reageert best bijzonder. In plaats van de boodschap van zijn vrouw te verwelkomen, bidt hij of de engel terug mag keren, zodat hij hem kan vertellen wat zij moeten doen ten aanzien van de zoon die nog geboren moet worden. Het is net alsof hij de woorden van zijn vrouw niet serieus neemt, maar ze zelf uit de mond van de boodschapper van God wil horen.

God beantwoordt Manoachs gebed. Dat vind ik mooi. God kent Manoach en weet dat hij bevestiging nodig heeft. Zo kent Hij ook mij en jou, en weet Hij dat we bevestiging nodig hebben, soms keer op keer op keer…

De engel komt dus weer naar Zora, opnieuw naar de vrouw van Manoach terwijl zij alleen buiten is. Hazelelponi holt naar haar man om hem te halen. De engel wacht op hen en als ze samen terugkeren, herhaalt hij wat hij de vorige keer gezegd heeft. Als Manoach goed naar zijn vrouw heeft geluisterd, hoort hij niets nieuws.

De Bijbel vertelt dat Manoach niet in de gaten heeft dat de verschijning een engel van God is. Manoach nodigt hem uit bij hen te blijven en met hen te eten. Pas als de engel via de opstijgende vlammen van het altaar naar de hemel verdwijnt, beseffen Hazelelponi en Manoach echt dat ze een engel van God hebben gezien. Beiden werpen zich met hun gezicht ter aarde. Daarna wordt Manoach bang. Hij zegt: ‘Wij zullen zeker sterven, want wij hebben God gezien.’ Hazelelponi blijft ondanks alle wonderlijke gebeurtenissen echter nuchter en zegt: ‘Als God ons wilde doden, had Hij onze offers niet aangenomen en ons evenmin een zoon beloofd.’

Dat maakt de vrouw van Manoach buitengewoon. Ze gelooft de woorden van God en luistert niet naar de angst van haar man, die wellicht ook in haar huisde. De beloofde zoon die later wordt geboren, noemt ze Simson, wat ‘als de zon’ betekent. Hij is een voorloper van Hem Die nog komen zal en Die Zichzelf het ‘Licht van de wereld’ zal noemen.

In Buitengewone vrouwen zoals jij lees je tien weken lang over vrouwen uit de Bijbel die gewaagde keuzes maakten, die de verwachtingen en regels van hun cultuur overtraden. De één was brutaal, de ander leidde een leger. En God zegende hun daden. Hun verhalen gaan over jaloezie en verdriet, maar ook over liefde en moed. Omdat dat actuele thema’s zijn, wordt elk hoofdstuk afgesloten met een verhaal van een vrouw van nu, geschreven door Erica Duenk. De vrouwen uit dit boek hebben één grote gemene deler: God maakt hen krachtig, dapper en strijdbaar. Kortom, buitengewoon. Verlang jij daar ook naar?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.