Boeken, Geloof

Dromen in de woestijn

Mijn vierde boek is bijna af. Het heet De dromer en het slangenmeisje en gaat over Isaï en Leila. Het verhaal speelt zich af tijdens de ellenlange reis van het volk Israël door de woestijn. Nu had ik als kind al nooit gedacht dat ik later boeken zou schrijven, maar als je me had verteld dat een ervan zich tijdens de woestijnreis zou afspelen, zou ik je helemaal niet hebben geloofd.

Toen ik op de basisschool zat, had ik er namelijk altijd de balen van als onze docent bij deze reeks Bijbelverhalen was aangekomen. Toch was onze meester – die we ‘meneer’ moesten noemen – een begaafd verteller. Ik kon echt uitzien naar zijn verhalen. Maar in het geval van de verhalen over Israëlieten in de woestijn, werd ik moe van het terugkerende refrein: klagende Israëlieten en God Die weer voor een oplossing moet zorgen.

Toch bevatten de boeken Exodus en Numeri schatten van verhalen. En humor. Ik moest lachen toen ik de reactie las van hogepriester Aäron op de vraag van zijn broer Mozes waarom hij dacht dat het een goed plan was om een gouden kalf te maken (Exodus 32). Aäron antwoordt: ‘Ik gooide het goud in het vuur en dit kalf kwam eruit tevoorschijn.’ Zie je het voor je?

God is erg gekwetst door de afgoderij van Israël en Hij is er boos om. Toch vergeeft Hij de Israëlieten en blijft Hij bij Zijn volk. Dat raakt me elke keer als ik dat bedenk weer en dan ben ik blij dat God nog steeds Dezelfde is, dat Hij ons net zo genadig is als Israël. Het volk Israël reageert trouwens geweldig op Gods genade. Ken je dat verhaal? Ik kan me niet herinneren dat het in de kinderbijbels van vroeger stond.

Het gaat zo… God verlangt ernaar om onder Zijn volk te wonen. Daarom geeft Hij Mozes instructies voor de tabernakel en alle heilige voorwerpen die daarbij horen. Er zijn veel materialen nodig. God zegt dat iedereen mag geven wat hij of zij wil. Er is geen plicht, geen dwang. Exodus 35 vertelt dat de Israëlieten aan de slag gaan om alles bij elkaar te krijgen. Iedereen doet mee: mannen, vrouwen en kinderen. Het volk geeft zo veel dat Mozes na een tijdje boodschappers door het kamp moet laten gaan om ze te laten stoppen (Exodus 36:4-7). Geweldig, niet?

Een andere schat is het verhaal van de meereizende rots. Tijdens de veertig jaar in de woestijn aten de Israëlieten brood uit de hemel en dronken ze water uit de rots die met hen meereisde. De rots die Paulus in 1 Korinthe 10 ‘Jezus’ noemt. Door de hele Bijbel heen wordt geregeld verwezen naar de tijd in de woestijn. De profeet Jeremia geeft bijvoorbeeld deze woorden van God door aan Israël: Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter Mij aan ging in de woestijn, in een land waarin niet wordt gezaaid. (Jeremia 2:2)

Een mooi beeld: God en Israël als Zijn bruid. Een verhaal dat alleen maar mooier wordt, want door Jezus de Messias mogen ook de andere volken zich bij Zijn volk aansluiten: jij en ik. De verhalen uit de woestijn hebben zo veel gemeen met ons leven vandaag. Zo kun je met je voeten op de droge, gebarsten aarde dromen van een beter leven, een leven zonder gebrokenheid. De God Die bij Zijn volk woont, wil ook in jouw hart wonen. God Die altijd bij de Israëlieten is, is ook altijd bij jou. Ook als je tong tegen je gehemelte kleeft door gebrek aan water, ook als je geconfronteerd wordt met verdriet. Hij is bij je.

De dromer en het slangenmeisje speelt zich 40 jaar na de exodus van het volk Israël af. In de hitte van de woestijn heeft Isaï allerlei omwegen en tegenslagen te verduren. Rechtstreeks doorreizen naar het beloofde land gaat niet, de omliggende volken weigeren de doorgang. Dan ontmoet hij Leila. Zij is een Midjanitische en redt hem uit een gevaarlijke situatie. Haar volk is bang voor Israël en verzint een list. Leila verwondert zich over dat vreemde volk waar alles anders lijkt te gaan, waar ze blijkbaar genoeg hebben aan één God. Tussen de Israëlieten en de Midjanieten draait het echter op strijd uit en Leila komt in gevaar. Onder andere door toedoen van Isaï neemt haar leven een heel andere wending.

Verkrijgbaar in april.

Related Posts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.