Boeken, Geloof

Michal

Wij geloven graag dat het je goed zal gaan, als je je best doet, de juiste keuzes maakt. In de Bijbel staan echter ook verhalen die dit niet onderschrijven. Kijk maar naar Michal. Ze is een dochter van Saul, de eerste koning van Israël, en Ahinoam.

Michal hield van David. Daarmee begint haar tragische verhaal. Haar vader gebruikt haar om een val voor David op te zetten, maar dat mislukt en Michal wordt aan David gegeven. Later, als Saul David wil doden, kiest Michal voor haar man. Ze helpt hem ontsnappen en laat hem neer door het venster.

Als je commentaren leest over Michal komt ze er niet best af. Ze wordt omschreven als ‘egoïstisch, belust op macht en rijkdom en onbetrouwbaar’. Klopt dat wel?

Zij is de enige vrouw in de Bijbel van wie er geschreven staat dat ze van een man hield. Maar niets in de Bijbel geeft de indruk dat David ook van Michal heeft gehouden. Hij vlucht en het is goed mogelijk dat ze hem jaren niet heeft gezien. Tijdens zijn leven als vogelvrije zocht hij Jonathan op, maar Michal wordt nergens genoemd. Hij laat zijn familie bij hem brengen als hij bij de grot Adullam is, maar Michal is daar niet bij.

Pas als David kans maakt op het koningschap over heel Israël komt Michal weer in beeld. Er zijn meer dan acht jaar verstreken. Inmiddels is David getrouwd met Abigaïl, Ahinoham, Maächa, Haggith en Egla. Later volgen er nog meer vrouwen. Veel meer. David wil Michal terug omdat ze een dochter van Saul is. Via haar kan hij de troon claimen. Had hij dat echt nodig?

Maar er is een probleem. Nadat David is gevlucht heeft Saul Michal aan Paltiël gegeven. David stuurt mannen om haar te halen en als Michal wordt meegevoerd naar het huis van David, loopt Paltiël huilend achter haar aan. Pas als iemand hem wegstuurt, keert hij om.
Hoe zou dat voor Michal zijn geweest? Haar vader en broers zijn op het slagveld omgekomen. Eén broer heeft nog een tijd over Israël geregeerd, maar ook hij is vermoord. Wat zij wil, lijkt geen enkele rol te spelen: ze wordt opgenomen in Davids huis.

Als David de ark naar Jeruzalem haalt en daar een enorm feest van maakt, kijkt Michal weer door het raam. Nu is ze niet meer de vrouw van een vogelvrije, maar de vrouw van de koning. Zal ze gedacht hebben aan die keer dat hij was gevlucht in de nacht? Nu voelt ze geen liefde, maar verachting. Vaak is dit uitgelegd dat ze het niet kon aanzien dat hij danste en huppelde voor God. Maar is het niet mogelijk dat ze David veracht om hoe hij haar behandeld heeft?

Ze spreekt David aan op zijn gedrag. Misschien komt hier wel al haar woede naar buiten. David heeft er geen oog voor. In het kort antwoordt hij dat God hem heeft aangesteld boven haar vader en dat hij kan doen wat hij wil.
Niet lang daarna laat hij daar een stevig staaltje van zien als hij Bathseba laat halen en overspel met haar pleegt. Iets waar God hem voor zal straffen. Ondertussen blijft Michal kinderloos. Waarschijnlijk omdat David niet intiem met haar is geweest. We weten het niet.

Michal was in elk geval dapper toen ze haar man hielp te ontsnappen. Ik zou haar niet ‘egoïstisch’ noemen, of ‘onbetrouwbaar’. Ze was een vrouw die, zoals zovelen in die tijd, overgeleverd was aan de mannen in haar leven. Ik hoop dat ze tijdens haar leven heeft geweten dat God haar kent en haar gedachten begrijpt (Psalm 139:1-2).

Haar verhaal vertelt mij dat het leven niet maakbaar is. Dat je leven moeilijk kan zijn, ook al doe je hard je best en maak je goede keuzes. Herken je dat?

In Buitengewone vrouwen zoals jij lees je tien weken lang over vrouwen uit de Bijbel die gewaagde keuzes maakten, die de verwachtingen en regels van hun cultuur overtraden. De één was brutaal, de ander leidde een leger. En God zegende hun daden. Hun verhalen gaan over jaloezie en verdriet, maar ook over liefde en moed. Omdat dat actuele thema’s zijn, wordt elk hoofdstuk afgesloten met een verhaal van een vrouw van nu, geschreven door Erica Duenk. De vrouwen uit dit boek hebben één grote gemene deler: God maakt hen krachtig, dapper en strijdbaar. Kortom, buitengewoon. Verlang jij daar ook naar?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.