We leven in een maatschappij waarin het lastig is om echtheid en transparantie te tonen. Gelukkig ontstaat er wel steeds meer openheid (ook in de media) om het gesprek aan te gaan over het vastlopen in je leven. Het is voor een mens lastig te accepteren dat niet alles mooi en maakbaar is. Maar in onze kwetsbaarheid kan God komen. Hij is bekend met het lijden en in staat ons te troosten als we ontroostbaar zijn.

Bij onze uitgeverij hebben we de afgelopen jaren zoveel mooie en echte verhalen mogen uitgeven. Auteurs die het aandurfden om eerlijk te zijn over hun zwakheid. En wat zijn er mooie boeken uit voortgekomen. Verhalen waar jij en ik ons aan kunnen ophalen. Verhalen van anderen kunnen ons helpen om weer opnieuw bemoedigd te worden, herkenning te vinden en nieuwe hoop en perspectief voor ons leven. Door het geloof in God kunnen we telkens opnieuw kiezen om te zeggen:
Maar ik vertrouw op U.

Nieske Selles-ten Brinke over

Maar ik vertrouw op U

Nieske vertelt over het proces van het schrijven van haar boek en wat zij tijdens haar ziekte van God heeft ervaren en geleerd heeft. Ook beantwoordt ze vragen van de kijkers die tijdens de presentatie aanwezig waren. Bekijk hier de hele video:

Blogs

Echte verhalen

Vertrouwen als het stormt

Vertrouwen op God als je bootje in de storm terechtkomt en de bodem onder je bestaan weggeslagen wordt, is iets anders dan vertrouwen op God als je bo...

Verder lezen