Herziene Statenvertaling

10 jaar HSV

Het is feest, want de Herziene Statenvertaling bestaat tien jaar! We zijn dankbaar dat de nieuwe jas van de Statenvertaling alweer zoveel jaar mag meegaan. Een vertaling die dicht bij de brontaal staat en tegelijkertijd woorden heeft die passen bij deze tijd, maakt de Bijbel voor ieder toegankelijk. In de afgelopen jaren zijn er verschillende edities tot stand gekomen, en we zijn veel mensen erkentelijk die zich daar, vaak vrijwillig, voor hebben ingezet. Het is blijvend van belang dat het Woord van God dicht bij jongeren en ouderen komt, want het zijn de Schriften die van de Heere Jezus getuigen (Joh. 5:39). De Bijbel wijst de weg naar de zaligheid en is een kompas voor het leven.

Back to list