Voorjaar 2021

Zilt

De manier waarop je zin geeft aan je leven, hangt samen met de tijd waarin je leeft. Als je de tijd van nu vergelijkt met een paar decennia geleden, valt dit op: mensen kijken op een andere manier naar de traditie waaruit ze voortkomen; ze kijken breder om zich heen; ze zijn minder gebonden. Maar wat blijft: ze willen nog steeds zin geven aan hun leven. Op deze veranderde interesse in zingeving willen wij inspelen door ons met Zilt te richten op een breder lezerspubliek. Zilt past heel natuurlijk bij Royal Jongbloed als uitgever die zich al meer dan 150 jaar bezig houdt met zingeving.