Uitgeverij Groen

Ik moet zoveel doen

Ik red het niet om alles te doen wat ik zou moeten doen

Deze overtuiging is een van de onwaarheden waartegen ik voortdurend strijd lever. En deze onwaarheid stond met afstand op de eerste plaats bij de vrouwen die voor dit boek zijn geënquêteerd. Het verbaasde me niet. Vraag een vrouw hoe ze het maakt, en de kans is groot dat ze zucht of kreunt, gevolgd door: Ik heb het zo druk. Ik moet zoveel doen. Of: Er is zo veel gaande in ons gezin. Ik red het niet om alles te doen wat ik moet doen. Of: Ik ben bekaf.

We worden vaak overweldigd door alles wat we in een geringe hoeveelheid tijd moeten doen. Als gevolg hiervan leiden velen van ons een ademloos, uitgeput, ontmoedigd leven. Sociale media voeden deze onwaarheid. Na Facebook te hebben bekeken kun je het gevoel hebben pleegkinderen in huis te moeten nemen, je keuken opnieuw te moeten inrichten, dagelijks met je kinderen te moeten knutselen, te moeten koken tot je erbij neervalt, alleen maar biologische producten te moeten eten en ervoor te moeten zorgen dat je kinderen aan alle mogelijke activiteiten deelnemen zodat ze hun roeping niet mislopen.

 

Vijftig fulltime bedienden

Jaren geleden las ik dat de gemiddelde vrouw vandaag de dag in de vorm van moderne tijdbesparende apparaten de beschikking heeft over het equivalent van vijftig fulltimebedienden. We kennen inderdaad vele gemakken die vrouwen uit eerdere generaties niet hadden. Denk je eens in dat je terug zou moeten naar een periode zonder vaatwassers, magnetrons, wasmachines, drogers of webwinkels met gratis bezorging; of nog verder terug naar een tijd waarin mensen nog nooit van sanitair binnenshuis en elektriciteit hadden gehoord.

Ik herinner me als kind een wereldtentoonstelling te hebben bezocht waar de levensstijl van de toekomst werd gepresenteerd. Geavanceerde en elektronische apparaten voerden allerlei huishoudelijke en dagelijkse taken uit, waardoor mensen ontspannen achterover konden leunen en hun tijd voor belangrijkere zaken konden gebruiken. Inmiddels is die toekomst aangebroken. We hebben spullen en apparaten waar zelfs de creatiefste geesten in mijn jeugd nooit van hebben gedroomd. Waarom is ons leven dan voller en gehaaster dan ooit? Waarom hebben we zoveel last van stress? Er is waarschijnlijk een heel aantal verklaringen. Eén daarvan is dat we geloven niet genoeg tijd te hebben om al onze verplichtingen na te komen. In werkelijkheid heeft niemand van ons meer of minder tijd dan wie ook. Niemand, ongeacht zijn of haar positie of verantwoordelijkheden, heeft ooit meer dan 24 uur per dag, 168 uur per week en 52 weken in een jaar gehad.

 

Beperkte tijd

De Heere Jezus Zelf kreeg slechts een beperkt aantal jaren om het hele verlossingsplan uit te voeren. Hij had pas een actielijst! Toch kon Jezus aan het eind van Zijn leven Zijn ogen opslaan naar Zijn Vader en zeggen: ‘Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen’ (Joh. 17:4). Ik vind dat oprecht verbazingwekkend. Aan het einde van de dag kan ik zelden zeggen dat mijn plannen voor die dag daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Integendeel, ik ga ’s avonds regelmatig naar bed met in mijn hoofd een waslijst aan onafgemaakte taken die ik die dag had willen doen.

Hoe is het mogelijk dat Jezus Zijn levenswerk wist te volbrengen in zo’n korte tijd? Een aanwijzing daarvoor vinden we in Zijn eigen woorden: een krachtige waarheid die ons kan bevrijden van de haast en frustratie over alles wat er moet gebeuren. Let op wat Jezus in de drieëndertig jaar dat Hij hier op aarde was heeft gedaan: ‘Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen’ (Joh. 17:4).

Dat is het geheim. Jezus heeft niet alles afgemaakt wat Zijn discipelen Hem wilden laten doen. (Sommigen hoopten dat Hij de Romeinse overheersing ten val zou brengen.) Hij heeft niet alles afgemaakt wat de menigte Hem graag zag doen. (Er waren nog steeds zieke, eenzame en stervende mensen.) Wel heeft Hij het werk afgemaakt dat Gód Hem gaf te doen.

 

Mijn of Zijn actielijst?

Er is vrijwel nooit voldoende tijd om in 24 uur alles te doen wat op mijn actielijst staat. En er is nooit tijd om alles te doen wat op andermans lijst voor mijn leven staat. En wat een opluchting om te beseffen dat ik dat alles ook niet hoef te doen. De waarheid luidt dat ik alleen maar het werk hoef te doen dat God mij geeft. Wat een vrijheid om te accepteren dat ik de tijd heb om alles op Gods actielijst voor mijn dag, mijn week en mijn leven te doen.

Als je ploetert om met een stel jonge kinderen het hoofd boven water te houden, de zorg voor twee paar ouders op leeftijd te regelen, of misschien een paar parttimebanen hebt om de eindjes aan elkaar te knopen, kan een vredig, goed geordend leven volkomen buiten bereik lijken te zijn. Ik begrijp dat gevoel maar al te goed. En ik zal niet beweren dat het zal lukken om alles achter je voordeur er altijd spic en span uit te laten zien. Ik wil alleen zeggen dat er tijd is om elke dag Gods taak voor jou af te krijgen, ongeacht je omstandigheden.

Onthoud goed dat Gods actielijst voor jouw leven niet hetzelfde is als Zijn lijst voor andermans leven. Jezus zei: ‘Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.’ Hij zei niet: ‘Het werk dat U Petrus, Johannes of Mijn moeder hebt gegeven om te doen.’ Het werk dat God voor mij bedacht heeft, is niet hetzelfde als wat Hij voor jou, jouw vrienden of jouw collega’s bedacht heeft. En wat God voor jou als moeder van drie kleine kinderen bedacht heeft, is niet dezelfde ‘taakomschrijving’ die Hij voor je man, voor een jonge alleenstaande vrouw of voor iemand met een leeg nest heeft gemaakt.

 

Omarm beperkingen

Er is nog een andere, hieraan gelieerde onwaarheid waar velen van ons intrappen. In zekere zin is die tegengesteld aan de onwaarheid dat we niet voldoende tijd hebben om alles te doen wat we worden geacht te doen. Het gaat om de overtuiging dat ik geacht word alles aan te kunnen.

Misschien voel je de druk om een ideale vrouw en moeder te zijn, je huis schoon en netjes te houden, gezonde maaltijden voor je gezin te bereiden, vrijwilligerswerk te doen op de school van de kinderen, in je kerk en in je naaste omgeving, lichamelijk fit te blijven, je profiel op sociale media bij te houden, het nieuws te volgen en een fulltimebaan te hebben.

Vrouwen die onbewust geloven dat ze geacht worden alles aan te kunnen – om aan ieders eisen en verwachtingen te voldoen – worden uiteindelijk hondsmoe en overweldigd door al die aanspraken op hun tijd. De waarheid luidt dat geen enkele vrouw al die ballen in de lucht kan houden. Vroeg of laat zal iets (of iemand) eronder lijden.

Frustratie is de bijwerking van het streven om verantwoordelijkheden te vervullen die God niet voor ons op het oog heeft. Vrijheid, vreugde en vruchtbaar zijn komen voort uit de inspanning om Gods prioriteiten voor elke levensfase te bepalen en vervolgens die prioriteiten in de kracht van Zijn Geest te vervullen, in het besef dat Hij voorziet in de benodigde tijd en kunde om alles te doen wat Híj ons heeft opgedragen.

© De waarheid maakt vrij. Misleidingen aan het licht gebracht, Nancy DeMoss Wolgemuth, Uitgeverij Groen, 2019

https://www.royaljongbloed.com/nl/product/de-waarheid-maakt-vrij/

Back to list

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.