Herziene Staten Vertaling
De vrouwen Bijbel
De Vrouwenbijbel brengt bekende en minder bekende Bijbelse vrouwen voor het voetlicht en nodigt vrouwen van vandaag uit bewust te leven in afhankelijkheid van God. De vele extra’s gaan vooral in op de relatie die God met ons heeft en onze onderlinge relaties. Er is ruimte voor emoties, eerbied, blijdschap en waardering. Bekijk het filmpje:

DE VROUWENBIJBEL IN HET
KORT

  • Verbinding tussen Bijbel en dagelijks leven
  • Aandacht voor Bijbelse vrouwen
  • Eye-openers over je relatie met God
  • Eye-openers over je relatie met anderen
  • Extra’s: thema’s, inleidingen, meditaties, biografieën, encyclopedie
bijbel

“We moeten vaak veel ballen in de lucht zien te houden:
werk, gezin, studie, vriendinnen, kerk. Deze Bijbel is bedoeld als stimulans om elke dag met God te leven. Het is bijzonder om te zien dat wat vrouwen bezighoudt, allemaal te vinden is in de Bijbel. Hoe God gebruik maakt van vrouwen, ook in tijden waarin dat ‘not done’ is!”

Hanneke Schaap over de Vrouwenbijbel

“Mijn gebed is dat vrouwen door deze uitgave geraakt mogen worden. Juist ook als ze minder bekend zijn met het evangelie! Een Bijbeltekst kan door een thema ineens heel anders bij je binnenkomen en dat geeft voor mij de meerwaarde aan van deze Bijbel: het woord van God voor het leven en de praktijk van elke dag.”

Magda Reinders over de Vrouwenbijbel

informatie over de vrouwenbijbel

De Vrouwenbijbel is een toepassingsbijbel. In de toegevoegde stukjes tekst slaan we steeds de brug naar het dagelijks leven van vrouwen. We moeten vaak veel ballen in de lucht zien te houden: werk, gezin, studie, vriendinnen, kerk. Deze Bijbel is bedoeld als stimulans om elke dag met God te leven. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat vrouwen sterk gericht zijn op relaties. Dat halen we in deze Bijbel voor het voetlicht. Het zal niet elke vrouw in dezelfde mate aanspreken, zo nuchter zijn we wel, maar we hopen dat velen er wel wat aan zullen hebben.

In de Vrouwenbijbel vind je naast de bijbeltekst in de Herziene Statenvertaling extra materiaal. Ieder bijbelboek begint met een inleiding en een themapagina over een onderwerp dat past bij dat boek. Aan ieder hoofdstuk zijn strooiers toegevoegd. Dat zijn kleine tekstjes die je willen helpen om de verbinding te maken tussen de tekst en je eigen leven. De strooiers gaan over de relatie met God en relaties tussen mensen onderling. Daarnaast bevat de Vrouwenbijbel meditaties waarin doorgedacht wordt over een bijbelvers in relatie tot je eigen leven. Ook vind je meer dan 70 biografieën van vrouwen uit de bijbel. Ten slotte zijn een encyclopedie en een bijbelleesrooster in de volledige uitgave opgenomen.

Het gaat om evenwicht. De Bijbel is nooit een simpele rekensom. Er komen veel thema’s en veel beelden van God aan de orde, die zich soms moeilijk tot elkaar verhouden. Aan die rijkdom van de Bijbel willen we recht doen. En we vragen ons voortdurend af: wat zegt God over ons? Dat valt niet altijd mee.

We schrijven vooral vanuit de verwondering. Het is bijzonder om te zien dat wat vrouwen bezighoudt, allemaal te vinden is in de Bijbel. Hoe God gebruik maakt van vrouwen, ook in tijden waarin dat ‘not done’ is! Dit is niet het type Bijbel voor bepaalde pleidooien. We zoeken steeds de verbinding. Tegelijk lopen we niet om lastige teksten heen. Vrouwen zijn zelf wel in staat om hun eigen mening te vormen.

Dat is heel divers: theologen, huisvrouwen, leerkrachten, verpleegkundigen, et cetera. In totaal hebben meer dan zeventig vrouwen meegeschreven aan de Vrouwenbijbel.

Zowel voor de Martha’s als de Maria’s. Martha is druk doende te zorgen dat alles voor Jezus perfect in orde is, zoveel houdt ze van hem. Maria zit aan Jezus’ voeten, om geen woord van Hem te hoeven missen. Jezus houdt van allebei. Beide types hebben we in de kerk nodig, en allebei zullen ze in de Vrouwenbijbel dingen lezen die hen aanspreken. We nemen onder andere biografieën op in de Vrouwenbijbel. Het mooie daarvan is dat die een compleet beeld van vrouwen geven. We zien vaak maar één kant, zoals Martha’s bezige kant. Maar zij was ook een heel gelovige vrouw, zoals blijkt na het sterven van Lazarus.

De Vrouwenbijbel is ontwikkeld door Stichting Herziening Statenvertaling in samenwerking met Royal Jongbloed.